יום ב', טו’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר
 
תרומה לקהילהקונצרט עם אוסקרטקס יום הזכרון ליצחק
רבין . כתות ה'
פעילות חנוכה בהדרכת
מועצת התלמידים
פעילות חנוכה בהדרכת
מועצת התלמידים
פעילות חנוכה בהדרכת
מועצת התלמידים
כתות ג' מטיילות
בתמנע
פעילות בחממה
פינת ליטוףהפסקה פעילהסדר פסח בכתות א'יריד המדעים
.