יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר

אני מאמין בית ספרי בהיות בית הספר "מעלה שחרות", בית ספר קיבוצי באזור מרוחק ומבודד יחסית , צוות בית הספר מחויב לתושבי האזור. מחויבות זו תבוא לידי ביטוי בתחומים הבאים : מאמץ לקיים בית ספר ברמה אנושית וערכית גבוהה , שיהווה מקור משיכה להתיישבות באזור ופיצוי על קשיי החיים בו. שילוב כל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בבית הספר וניסיון לתת מענה מרבי לצורכיהם כדי לאפשר להוריהם התיישבות באזור . מתן אפשרות של חינוך נאות ובסיס אקדמי מגוון, תוך השקעה מרבית בכל תלמיד ותלמיד במסגרת כיתות קטנות . טיפוח היכרות , זיקה וקשר לטבע והסביבה באזור ולרקמת החיים הקהילתית ביישובי הערבה. בית הספר מחנך לפלורליזם אידאולוגי ,חברתי ודתי ומתן כבוד לכל תרבות . בית הספר שואף להנחיל ערכים לאומיים-ציוניים וקשר למקורות היהודיים. מרבית הקהילות בערבה הן קהילות שיתופיות ברמות שונות, בית הספר שואף להנחיל לתלמידיו ערכי שיתופיות, נתינה ומעורבות חברתית. אנו מעוניינים לטפח בוגר סקרן , עצמאי ובעל יכולת בחירה. שאיפתנו היא להצמיח את תלמידינו עם כלים מתאימים לרכישת ידע וטיפול במידע, הרגלי למידה וכישורים חברתיים מתאימים, שיאפשרו לבוגרים שילוב מוצלח בחברה.