יום א', ח’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר.
מצורפות רשימות לכיתות א'-ג' וד'-ו'. שימו לב בחלק מהשכבות יש רשימות נפרדות או פריטים שונים, בכיתות השונות.

רשימת ציוד לכיתות א ב ג.xlsx רשימת ציוד לכיתות ד ה ו.xlsx