יום ב', טו’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר
מצורפות רשימות לכיתות א'-ג' וד'-ו'. שימו לב בחלק מהשכבות יש רשימות נפרדות או פריטים שונים, בכיתות השונות.

רשימת ציוד לכיתות א ב ג.xlsx רשימת ציוד לכיתות ד ה ו.xlsx