יום ב', טו’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר
מצורפים חוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט וטופס בקשה למלגת לימודים.

בקשה למלגת לימודים תשע-ט.docx.doc חוזר תשלומי הורים יסודי תשעט.doc