יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים יצירת קשר
מצורפים הטפסים ונהלי הרישום לבית הספר.

טופס הרשמה - פרטי תלמיד.doc נוהל רישום לבית הספר.doc