מעלה שחרות

בית הספר היסודי חבל אילות

חדשות

חוזר תשלומי הורים ובקשות למלגות

מצורפים חוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט וטופס בקשה למלגת לימודים.בקשה למלגת לימודים תשע-ט.docx.doc


חוזר תשלומי הורים יסודי תשעט.doc

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA